AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fgaleria%2Fdroga-krzyzowa-2019&chs=350x350&chld=L|4

Galeria

19-04-2019Droga Krzyżowa 2019

Jak co roku, korczyńska Droga Krzyżowa zgromadziła liczne rzesze pielgrzymów. Prezentujemy fotorelację.
Podziel się: