AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fmenu-krasna&chs=350x350&chld=L|4

Menu Krasna

Trudno dokładnie określić datę założenia Krasnej. W dokumentach pod rokiem 1418 pojawia się dziedzic wsi Paweł, a w 1450 r. - Mikołaj. Według rejestrów poborowych z 1504 r., w Krasnej miał być tylko jeden komornik. W 1508 roku właścicielem wsi był Hieronim Domaradzki. W roku 1536 dziedziczka Anna Natkowska płaciła podatek od 23 kmieci, siedzących na nierównych działkach; 7 ról kmiecych było opustoszałych. We wsi był wówczas dwór z folwarkiem, młyn, karczma, 2 małe stawy rybne. Całość oszacowano na 400 grzywien. W 1581 r. Krasna należała już do Seweryna Bonera Młodszego. Jej właściciel płacił od 27 kmieci siedzących na 5,5 łanach, 6 zagrodników z rolami, 2 bez ról, 3 komorników z rolami, 3 bez ról oraz 3 rzemieślników. Ówczesny sołtys Łukasz Walkowicki (Wałkowicki?) dzierżył 1 łan. Ruski pop miał pół łanu uposażenia. W 1593 r. na zamku w Lublinie Firlejowie podzielili się przypadającymi im dobrami. Krasna dostała się Piotrowi Firlejowi, a po kolejnym podziale dokonanym przez Rocha Michała Jabłonowskiego - jego synowi Józefowi. Potem tę wieś otrzymała córka hr. Leona Jabłonowskiego (zm. w 1844 r.) Emilia, zaślubiona z Ksawerym Zarębą Skrzyńskim. Z kolei dziedziczką Krasnej została córka Emilii - Maria, która poślubiła Kazimierza Orpiszewskiego. Ks. W. Sarna w „Opisie powiatu krośnieńskiego” z 1898 r. podaje, że Krasna nazywała się po rusku Korosteńka, miała szkołę oraz cerkiew parafialną pw. św. Michała Archanioła, wybudowaną w 1762 r. (rozebrano ją po 1922 r.), a katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii w Lutczy (pow. strzyżowski). Pod koniec XIX w. powierzchnia Krasnej wynosiła 11,26 km kw. Domów we wsi było 238, a mieszkańców 1406, z których większość stanowili Zamieszańcy. W latach 1912-1914 wzniesiono nową, murowaną cerkiew przejętą po II wojnie światowej przez parafię rzymskokatolicką. Obecnie liczy 716 mieszkańców.

Krasna z lotu ptaka

Szkoła

Plac zabaw

Siłownia

Kościół

Podziel się: