AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fmenu-iskrzynia&chs=350x350&chld=L|4

Menu Iskrzynia

Jest najprawdopodobniej najstarszą osadą w gminie Korczyna. Istniała na pewno przed 1340 r. Możliwe nawet, że początkami sięgała czasów wczesnopiastowskich. Lokował ją w 1352 r. Jakub Iskra (w dąbrowie zwanej Obrwinów i Brachcyn) na prawie magdeburskim - na podstawie przywileju otrzymanego od króla Kazimierza Wielkiego. Od nazwiska sołtysa - zasadźcy osada nazywała się początkowo Iskrzina Wola. W połowie XV w. sołectwo posiadał kasztelan sanocki Piotr Smolicki, a po nim dziedziczyli synowie: Mikołaj, Stanisław, Jan i Maciej, którzy sprzedali je w 1463 r. za 120 kóp groszy polskich Sieciechowi, a ten zapisał wieś w 1467 r. swemu zięciowi Mikołajowi Janowskiemu. W 1477 r. Zofia Janowska sprzedała sołectwo Marcinowi Oglądowskiemu za 130 kóp groszy. Z kolei kupił je w 1488 r. Mikołaj Marcinkowski. Przed 1508 r. od Stanisława i Marcina Marcinkowskich nabył je Andrzej Myszkowski (lub Mysłowski), a w 1510 r. Zofia Mysłowska (wraz z synami Adamem i Andrzejem) odprzedała sołectwo Adamowi Mysłowskiemu, który uzyskał od króla Zygmunta I jego zatwierdzenie. W 1552 r. sołectwo w Iskrzyni posiadał Stanisław Mysłowski (prawdopodobnie syn Adama), który miał tytuł: sołtys Jego Królewskiej Mości. W wyniku pierwszego rozbioru Polski wieś ta przypadła Austrii i weszła w skład dóbr królewskich. Następnie została sprzedana przez królewską administrację dóbr. Była w posiadaniu Feliksa Urbańskiego, syna Kajetana, stolnika sanockiego. W latach 1873-1875 doszło do parcelacji obszaru dworskiego pomiędzy 56 właścicieli. W 1878 r. w budynku dworskim (rozebranym w 1987 r.), zakupionym przez gminę, utworzono jednoklasową szkołę. W 1897 r. Iskrzynia zajmowała 5,63 km kw., liczyła 155 domów i 740 mieszkańców. Wieś poniosła duże straty w latach 1914-1915 podczas toczonych tutaj działań wojennych. Polegli wówczas żołnierze austriaccy i rosyjscy pochowani zostali w zbiorowych mogiłach. W Iskrzyni znajduje się kościół parafialny zbudowany w latach 1981-1985. Atrakcję turystyczną stanowić może wiszący most linowy na Wisłoku. Obecnie wieś liczy 1205 mieszkańców.

Iskrzynia z lotu ptaka

Szkoła

Boisko wielofunkcyjne

Stadion

Zapora

Kościół

Groby nieznanego żołnierza

Podziel się: