AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fmenu-wola-komborska&chs=350x350&chld=L|4

Menu Wola Komborska

Pierwotnie jej nazwa (zapisana w 1457 r.) brzmiała najprawdopodobniej Wierzchnia Jasienica, a potem Wola Chrostowa od Stanisława Chrosta - zasadźcy, który w 1460 r. sprzedał sołectwo w Lalinie. Być może, że już przed 1471 r. istniała tu osada, zaludniona przez polskich osadników. Wola należała do panów z Kamieńca, a potem przeszła w ręce Bonerów. W 1589 r., według danych rejestrów poborowych, było w tej wsi 1,25 łana, 9 zagrodników z rolami, 5 komorników z bydłem, dwóch bez bydła oraz młyn. Jak wynika z dokumentów, w roku 1679 Wola Komborska wraz z Budzeniem należała do parafii Kombornia. Ks. W. Sarna podaje (cytat oryginalny): „Wieś ta (Wola Komborska - przyp. red.) ma wulki dwie: jedną zwaną obecnie Budami wolskiemi, dawniej Budzeniem, drugą Napędzisze. Wola Komborska powstała zapewne niezadługo po Komborni i dzieliła z nią losy i właścicieli”. W 1898 r. Wola Komborska obejmowała 308 km kw., miała 88 domów i liczyła 521 mieszkańców (większość - 507 wyznania rzymskokatolickiego oraz 9 żydów), zaś w 1934 r. - 609 mieszkańców. W miejscowości znajduje się  wybudowany w latach 1981 - 1993 kościół. Obecnie wieś słynie przede wszystkim z eksploatacji kamienia. Aktualnie liczy 407 mieszkańców.

Wola Komborska z lotu ptaka

Szkoła

Plac zabaw

Stadion

Kościół

Podziel się: