AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fmenu-weglowka&chs=350x350&chld=L|4

Menu Węglówka

W źródłach pisanych Węglówka pojawiła się w 1418 r. razem z Łączkami (Jagiellońskimi). W 1441 r. w dokumentach odnotowany jest sołtys z Niżnej Węglówki - Jan Nieciecki, a sześć lat później - Maciek Belczowic. Przy podziale dóbr między Kamienieckimi dokonanym w 1448 r. wieś dostała się Henrykowi, który pisał się wówczas: „z Kamieńca alias z Węglówki”. Część wsi (może „wyżną”) posiadał Mikołaj Kamieniecki z Wielopola (zastawił swą posiadłość  w 1450 r. Stanisławowi - sołtysowi z Łęk). W pierwszej połowie XVI w. właścicielem Węglówki był kasztelan sanocki Klemens Kamieniecki (zm. w 1536 r.). W 1581 r. wieś należała już do Seweryna Bonera Młodszego. Liczyła wtedy: 40 kmieci osiedlonych na 3,5 ha ziemi, 4 zagrodników z rolami, 9 bez roli, 3 komorników z bydłem i 2 bez bydła. Sołtys miał jeden łan, zaś pop - pół łana. W XIX wieku Węglówkę otrzymała córka Józefa Jabłonowskiego - Zofia Skarbkowa, późniejsza żona znanego komediopisarza Aleksandra Fredry. Córka z tego małżeństwa - hr. Zofia (ur. w 1837 r.) wyszła w 1861 r. za hr. Jana Szeptyckiego i w ten sposób właścicielami wsi stali się Szeptyccy.  Ks. W. Sarna podaje, że Węglówka nazywała się po rusku Waniwka i była siedzibą greckokatolickiego proboszcza. Miała cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wybudowaną ok. 1600 r. Obecna - z końca XIX w., w której zachował się ikonostas, użytkowana jest przez parafię rzymskokatolicką. Węglówka znana była od dawna ze źródeł ropy naftowej. Balthazar Hacquet odnotował w XVIII w., że znalazł w bagnistym ogrodzie w Węglówce kilka źródeł ropy, które zaopatrywały rolników w smar do osi u wozów. O źródłach ropy w tej miejscowości pisał też Stanisław Staszic w dziele „O ziemiorodztwie Karpatów” (1815 r. ). Podobno w XVI w. Krosno miało przywilej oświetlania miasta olejem skalnym z Węglówki. Jako datę powstania kopalni przyjmuje się 1888 r. Eksploatacja szybów trwa nieprzerwanie do dziś. U schyłku XIX w. Węglówka zajmowała 15,23 km kw., miała 268 domów i liczyła 1693 mieszkańców. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowało się kilka starych nagrobków, świadczących o ruskim pochodzeniu pierwszych mieszkańców wsi, tzw. Zamieszańców, oraz grób angielskiego przedsiębiorcy naftowego Keitha Nelsona (zm. w 1898 r.).Obecnie Węglówka liczy 843 mieszkańców.

Węglówka z lotu ptaka

Szkoła

Plac zabaw

Stadion

Kościół

Dąb Poganin

Podziel się: