AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Finformacje-o-gminie&chs=350x350&chld=L|4

Informacje o gminie

Gmina Korczyna położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Korczyna. Gmina zajmuje powierzchnię 92 km kwadr.; zamieszkuje ją prawie 11 tys. osób (10 935). W jej skład wchodzi 7 wsi: Czarnorzeki, Iskrzynia, Kombornia, Korczyna, Krasna, Węglówka i Wola Komborska. Teren gminy odznacza się nieprzeciętnymi walorami turystycznymi. Piękne krajobrazy i zabytki czynią z niej niezwykle atrakcyjne miejsce do wędrówek krajoznawczych. Turystów przyciąga przede wszystkim Zamek Kamieniec oraz owiane licznymi legendami Prządki – skalny rezerwat na pograniczu Korczyny i Czarnorzek. W Korczynie warto obejrzeć także neogotycki kościół – Sanktuarium św. J.S. Pelczara, w którym w ołtarzu głównym znajduje się obraz pędzla Jana Styki. W położonej malowniczo Komborni znajduje się zabytkowy zespół dworski z XVIII w. Czarnorzeki, Węglówkę i Krasną zamieszkiwali dawniej tzw. Zamieszańcy (grupa etniczna), którzy wytworzyli swoistą kulturę ludową i materialną. Zachowały się w tych wsiach resztki starego budownictwa pogórzańskiego.

Podziel się: