AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2F05-2012&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 05/2012

05/2012

przadki_maj_okladka.jpg

W tym miesiacu:

 • Korczyńska Golgota
 • Z obrad Rady Gminy
 • Dzień Matki
 • Poczrt właścicieli Korczyny
 • Szkockie klimaty
 • Kazimierz Paulo ps. "Skała"
 • O Władysławie Wianeckim
 • Symbole świąt wielkanocnych
 • Skąd się wzięły cerkwie i ikony w naszej gminie
 • Informator Biblioteczny
 • Piłkarski raport
 • Z annałów
 • Z kuchni pani Marysi
Podziel się: