AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fczerwiec-2015&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 06/2015

Czerwiec 2015

przadki_czerwiec_2015.jpg

W tym miesiacu:

  • Święto strażaków w Woli Komborskiej
  • V Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Religijnej
  • Z obrad Rady Gminy

Wybory Prezydenta RP

W jednym zdaniu

Szerzyć oświatę przez pielęgnowanie nauk

Poczet właścicieli Korczyny

Szydełkowe czary mary

Matematyczny Czar Par

Informator biblioteczny

Przetargi

Z kuchni pani Marysi

Czy wolno palić ogniska na naszych posesjach?

Piłkarski raport

Oszczędzanie...

Żonkile...

Podziel się: