AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Flistopad-2012&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 11/2012

Listopad 2012

przadki_listopad_okladka.jpg

W tym miesiacu:

 • Orkiestra zagrała Węgrom
 • Nowe zabawki w przedszkolu
 • Bezpiecznie i estetycznie w Korczynie
 • Nowy okres zasiłkowy
 • Zwierciadło, powietrze, ogień...
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej
 • Nasze pasje
 • XIIISejmik Ekologiczny w Węglówce
 • Facynujący świat owadów
 • Gminny konkurs polskiej pieśni patriotycznej

 • Wystawy w ZS w Korczynie
 • Pierwszoklasiści
 • Jubileuszowa wystawa harcerska w ZS w Korczynie
 • Informator biblioteczny
 • Piłkarski raport
 • Z annałów
 • Z kuchni pani Marysi
 • Przedszkolaki w bibliotece
 • Idzie lasem Pani Jesień
 • Nagrody dla Tomka
Podziel się: