AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fluty-2013&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 02/2013

Luty 2013

przadki_luty_2013.jpg

W tym miesiacu:

 • Finanse na edukację
 • Z obrad Rady Gminy
 • Niełatwy budżet - wywiad z wójtem gminy Korczyna
 • Informacja dla mieszkańców gminy w sprawie nowego gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r.

W tym numerze:

 • 150 rocznica powstania styczniowego
 • Medale za wzorowych synów
 • Z obrad Rady Gminy
 • Niełatwy budżet - wywiad z wójtem gminy Korczyna
 • Informacja dla mieszkańców gminy w sprawie nowego gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r.
 • Finanse na edukację
 • XII edycja Gminnego i Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Zespole Szkól w Komborni
 • Kolęda na cztery głosy
 • Iskrzyńskie kolędowanie
 • Opłatek u emerytów i rencistów w Korczynie
 • Kronika OSP w Iskrzyni wśród najlepszych w Polsce
 • Sport
Podziel się: