AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fmaj-2018&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 05/2018

Maj 2018

maj_2018.jpg

W tym miesiacu:

 • Gramy i śpiewamy dla Kubusia
 • Wielkość cen i stawek opłat za wodę
 • Spotkanie z Eweliną Marcisz
 • Nowa ścieżka przyrodnicza
 • Czar Par
 • Porady prawne
 • Międzynarodowa biesiada
 • Nowe torby PSP R1
 • Jeszcze o Fredrze
 • Z kuchni pani Marysi
 • Informator biblioteczny
 • Czy wolno palić ogniska na naszych posesjach
 • Wiosna u seniorów
Podziel się: