AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fpazdziernik-2019&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 10/2019

Październik 2019

okladka_pazdziernik_2019.jpg

W tym miesiacu:

 • Dom Ludowy w Komborni
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Rozpoczęto budowę wieży widokowej
 • Dzień Seniora w Komborni
 • Zawody Sportowo-Pożarnicze
 • IV Bieg i Nordic Walking do Prządek
 • Remont remizy
 • Z Korczyny do gwiazd
 • Wybitni uczniowie nagrodzeni
 • Pamiętnik dr. Czesława Beleca
 • Trwa malowanie lasu
 • Dofinansowanie dróg gminnych
 • Porady prawne
 • Wyścig Górski PRZĄDKI
 • Zmiany Organizacyjne w Urzędzie Gminy
 • Z kuchni KGW Czarnorzeki
 • Informator Biblioteczny
Podziel się: