AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fprzadki-6&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 03/2020

Prządki

okladka_marzec.jpg

W tym miesiacu:

  • Bank w restrukturyzacji, samorządy w kłopotach...
  • Dlaczego ceny za odpady rosną? Wyjaśniamy!
  • Fundusze sołeckie w naszej gminie
  • Dzień Seniora w Czarnorzekach

Prządki 03/2020 do pobrania

 

Podziel się: