AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fstyczen-2015&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 01/2015

Styczeń 2015

przadki_styczen_2015.jpg

W tym miesiacu:

 • Słowa zbyt małe
 • Spotkanie opłatkowe
 • Z obrad Rady Gminy
 • Ogólnodostępne boisko w Węglówce
 • Zapobiegajmy pożarom
 • Budowa wodociągu zakończona
 • jasełka w Zespole Szków w Korczynie
 • "Straszne" pająki
 • Wysłowienie znaków niebieskich
 • Z higieną za pan brat
 • Kotwica Korczyna - Przyjaciele Kotwicy 3:3
 • Informator biblioteczny
 • Przetargi
 • Z kuchni pani Marysi
 • Przychodzi taki czas...
 • KGW w Korczynie-Spornem i KGW w Komborni reprezentowały gminę
 • Kolejne sukcesy w Chorkówce
 • Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy Korczyna
 • Moja choinka
 • Świąteczna bombka
Podziel się: