AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fwrzesien-2012&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 09/2012

Wrzesień 2012

przadki_wrzesien_2012.jpg

W tym miesiacu:

 • Święto plonów w Korczynie
 • 100-lecie działalności OSP w Iskrzyni
 • Z obrad Rady Gminy
 • W jednym zdaniu
 • Mianowani nauczyciele
 • Poczet właścicieli Korczyny
 • Urokliwe Czarnorzeki
 • Jarmark w Korczynie
 • Refleksje 88-letniego Modesta Długosza
 • Informator biblioteczny
 • Piłkarski raport
 • Z annałów
 • Z kuchni pani Marysi
 • Kalejdoskop tradycyjnych smaków
 • Nasze pasje
Podziel się: