AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fwrzesien-2014&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 09/2014

Wrzesień 2014

przadki_9.jpg

W tym miesiacu:

 • Święto plonów w Woli Komborskiej
 • Jubileusz kapłaństwa
 • Podkarpackie Madonny św. J. S. Pelczara
 • Jubileusz KKS Dwór Kombornia
 • Półkolonie podczas wakacji – wspomnienia...
 • Nowy sprzęt pożarniczy
 • Święto plonów w Woli Komborskiej
 • Jubileusz kapłaństwa
 • Podkarpackie Madonny św. J. S. Pelczara
 • Jubileusz KKS Dwór Kombornia
 • Półkolonie podczas wakacji – wspomnienia...
 • Nowy sprzęt pożarniczy
 • Poczet właścicieli Korczyny
 • Piłkarski raport
 • Terminarz rozgrywek
 • Z  kuchni pani Marysi
Podziel się: