AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fwrzesien-2019&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 09/2019

Wrzesień 2019

przadki_wrzesien_2019.jpg

W tym miesiacu:

 • Rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020!
 • Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy
 • Jana Winiarskiego niełatwa droga do gwiazd
 • Piłka w grze
 • Z kuchni KGW Wola Komborska
 • Zabawa też może uczyć!
 • "Korczyna" znów nagrodzona
 • Korczynianie na Listach strat C. K.
 • ARTLANDIA
 • Pamiętnik dr. Czesława Beleca
 • Stanisław Jakubczyk
 • Wielkie sukcesy hodowcy z Korczyny
 • Wciąż jestem głodny życia!
 • Informator biblioteczny
Podziel się: