AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-54&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

23-03-2020INFORMACJA

W związku z zawieszeniem zajęć muzycznych, spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o niedokonywanie wpłat za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach oraz nauki śpiewu.

O terminie wznowienia zajęć poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Dyrektor GOK w Korczynie
Wojciech Tomkiewicz

Podziel się: