AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-60&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

26-06-2020INFORMACJA

Informujemy, że istnieje możliwość kontynuacji zajęć nauki gry na instrumentach podczas wakacji:

- fortepian

- akordeon

- keyboard.

Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, tel.: 13 43 543 84, e-mail: gok@korczyna.pl

Podziel się: