AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpodkarpacka-noc-nietoperzy-2019&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-10-2019Podkarpacka Noc Nietoperzy 2019

4 października 2019 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tereny zurbanizowane, mimo iż w znacznym stopniu zostały przyrodniczo zdewastowane, stanowią dla wielu gatunków zwierząt niezastąpione siedliska. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, nietoperze żyjące w miastach zaadoptowały się do nowych warunków jakie przyniosło uprzemysłowienie, wielorodzinne, nowoczesne budownictwo i następujące na naszych oczach zmiany klimatu. Te tajemnicze ssaki oraz ich obyczaje są niemal całkowicie nieznane ludziom. Mieszkańcy miast często nie są świadomi obecności nietoperzy w swoim otoczeniu i poprzez swoje działania utrudniają egzystencję tym pożytecznym ssakom. Najbardziej wrażliwe na niepokojenie są kolonie rozrodcze i skupiska zimowe, którym szkodzi płoszenie i niszczenie kryjówek.
„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego został Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.
Imprezę rozpoczęła Konferencja Popularno – Naukowa pod tytułem „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich” w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Otwarcia dokonał prof. Bronisław W. Wołoszyn, który również poprowadził konferencję. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Włoch.
Podczas konferencji wykłady wygłosili:
dr Katarzyna Miłek przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, temat: „Nietoperze w pobliżu człowieka”dr. Edoardo  Vernier – Societa  Naturalisti Padowa, aggr.Federazione  Nazionale Pro Natura, Italy – temat: Nietoperze Miasta Padwa (region Veneto, n.e. Italy),Małgorzata Misielak – Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA i Tomasz Mleczek –  Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, temat: „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”,Anna Mackova, Nikola Kuśnirakova, Barbara Repcikova – CHKO Vychodne Karpaty, temat: „Praktyczne środki ochrony nietoperzy Realizowane przez „HK Vychodne Karpaty „Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojciech J. Gubała- chiropterolog. CIC ISEZ PAN w Krakowie, temat: „Ochrona nietoperzy”.Sympozjum zakończył wykład prof. Bronisława Wołoszyna.
Po zakończeniu konferencji w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się część edukacyjna oraz ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego – „Nietoperz da się lubić”. Część edukacyjną prowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Korczynie. Podczas części edukacyjnej prelekcję wygłosili profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn oraz dr Katarzyna Miłek.
W części edukacyjnej oprócz zaproszonych gości udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu krośnieńskiego i okolic, a także dzieci z Ukrainy przebywające aktualnie na terenie gminy Korczyna.
Po zakończeniu prelekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz nastąpiło rozdanie nagród głównych ufundowanych przez Gminę Korczyna oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Nagrody ufundowali również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych.
Nagrody wręczali Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Andrzej Krężałek – Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych oraz Stanisław Jucha – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Podkarpackiej Nocy Nietoperzy
W jury zasiadali przewodniczący Krzysztof Bryniecki – przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, Aleksandra Prugar przedstawiciel GOK w Korczynie oraz Monika Jankowicz – przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
Na konkurs wpłynęło 204 prace plastyczne o różnej technice. Komisja kierując się zasadami ujętymi w regulaminie mając na uwadze przede wszystkim samodzielność wykonanych prac przyznała nagrody w III kategoriach wiekowych: I- III, IV – VI oraz VII – VIII.
Dodatkowo Komisja zdecydowała o zmianie regulaminu i wprowadzeniu kolejnej kategorii jaką jest ”forma przestrzenna”. Z uwagi na ilość i jakość prac w tej kategorii wyróżniono i nagrodzono najlepsze w uznaniu komisji prace.
Kategoria wiekowa kl. I – kl. III
1. Nagroda główna:
– MAJA ZIMA – SP LUBTÓWKA
– ZUZANNA FOLCIK – SP 14 KROSNO
2. Nagroda:
KAJETAN SŁYŚ – SP 4
JULIA WĘGRZYN – SP LUBATÓWKA
3. Nagroda:
KAROL JAKUBCZYK – SP LUBATOWA
JULIA KAMIŃSKA – SP LUBATOWA
Wyróżnienia:
1. LENA ZYGMUNT – SP LUBATÓWKA
2. ANNA ZYGMUNT – SP LUBATÓWKA
3. HELENA BRĄCZYK – SP NR 3 W KROŚNIE
4. URSZULA PERNAL – SP LUBATOWA
Kategoria wiekowa – kl. IV – VI
1. Nagroda główna
– SZYMON KRĘŻAŁEK – SP ŁĘKI DUKIELSKIE
– SZYMON PRUGAR – SP KORCZYNA
2 nagroda:
LAURA CHODAK – SP KORCZYNA
KAMILA KROCHMAL – SP KRASNA
3 nagroda:
GABRIELA DROZD – SP W DUKLI
WERONIKA SURMACZ – SP NR 3 W KROŚNIE
MATYLDA BUŻANOWSKA – SP ŁĘKI DUKIELSKIE
Wyróżnienia:
1. ZUZANNA ZIEMBICKA – SP IWONICZ
2. ŁUCJA KANIA – KATOLICKA SP W KROŚNIE
3. KAROL SŁABNIAK – SP JEDLICZE
4. SZYMON CZAJA – SP NR 15 W KROŚNIE
Kategoria wiekowa – kl. VII – VIII
1. Nagroda główna
– DAGMARA ORYSZCZAK – SP 8 W KROŚNIE
2. Nagroda:
NATALIA FLOREK – SP KROŚCIENKO WYŻNE
EMILIA PREJSNAR – SP IWONICZ
3. Nagroda:
MONIKA PERŁOWSKA – SP KROŚCIENKO WYŻNE
OLIWIA MANDELA – SP KRASNA
Formy przestrzenne :
1. Nagroda:
NIKOLA SZMYD – SP KORCZYNA
2. Nagroda:
NIKOLA NYCZ – SP KRASNA
Wyróżnienia:
1. GABRIELA KULIGA – SP KORCZYNA
2. PAWEŁ KUCZAŁA – SP IWONICZ ZDRÓJ
3. MALWINA WOJNAR – SP HACZÓW
Komisja konkursowa była pod olbrzymim wrażeniem zarówno ilości nadesłanych prac jak i poziomu artystycznego tegorocznej edycji konkursu.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na część plenerową, czyli na wycieczkę pieszą do „Sztolni nad Czają”, aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich bytują te ssaki Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak, na którym zakończona została kolejna Podkarpacka Noc Nietoperzy.
Konferencja popularno – naukowa objęta była patronatem Ministra Ochrony Środowiska.

GALERIA

Podziel się: