AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fv-konkurs-recytatorski-poezji-jana-zycha-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-10-2019V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha pragnę poinformować o przygotowywanej imprezie.

Zgodnie z Regulaminem, Konkurs odbędzie się w środę, 23 października 2019 roku, w dworze Szeptyckich w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 (Gminny Ośrodek Kultury).

Początek – godz. 9:00

Celem głównym Konkursu jest popularyzacja twórczości wybitnego poety regionu krośnieńskiego - Jana Zycha (1931-1995). Ponadto - kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenie okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocja osiągnięć recytatorskich uczniów oraz ich opiekunów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało łącznie pięćdziesięcioro troje młodych recytatorów, z 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół średnich z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Planujemy zatem przeprowadzenie dwóch odrębnych, następujących po sobie, przesłuchań konkursowych, rozpoczynających się odpowiednio:

– szkoły podstawowe – godz. 9:00

– szkoły średnie – godz. 12:00

Recytatorów oceniać będzie profesjonalne jury w składzie:

dr Mariusz Kalandyk z Rzeszowa, filolog polski, poeta – przewodniczący Jury

mgr Anna Pelc z Krosna, filolog polski, Państwowe Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie

mgr Jan Kanty Lusznia z Krosna, filolog polski, poeta

 

Organizatorzy Konkursu:

* Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – Zarząd Główny w Krośnie

* Wójt Gminy Korczyna

* Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

* Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie

Zobacz też:

http://www.smzk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=829:przesluchania-v-konkurs&catid=57:konkurs-poezji&Itemid=100

Zapraszamy wszystkich admiratorów dobrej poezji i sztuki recytacji

 

Do zobaczenia! Pozdrawiam

 

--

dr Tadeusz Łopatkiewicz

Prezes ZG SMZK w Krośnie

Podziel się: