AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fv-konkurs-recytatorski-poezji-jana-zycha-relacja&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-10-2019V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - relacja

Tradycyjnie już koniec października zbiega się w Korczynie z całodniowymi przesłuchaniami młodych recytatorów, w ramach Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. W tym roku, w Korczynie, miała miejsce piąta edycja tej imprezy, prawdziwego święta poezji, organizowanego - jak i w poprzednich latach - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wójta Gminy Korczyna, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.
Na początku września 2019 roku zaproszenia do udziału w Konkursie rozesłaliśmy do niemal stu szkół podstawowych i średnich z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odpowiedziało na nie 14 szkół podstawowych (w Komborni, Długiem, Sieniawie, Lubatówce, Korczynie, Iwoniczu-Zdroju, Ustrobnej, Wojaszówce, Lubatowej, Krościenku Wyżnym oraz Szkoły Podstawowe nr 8, nr 12, nr 14 i nr 15 w Krośnie), które nadesłały 39 zgłoszeń recytatorów występujących w kategorii pierwszej Konkursu. Z sześciu szkół średnich (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie, Zespołu Szkół w Jedliczu, II oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, LO w Rymanowie, a także Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie) napłynęło w tym roku 21 zgłoszeń. Na Konkurs zgłosiło więc łącznie 60 młodych recytatorów.

Oprócz zwyczajowych celów jakie stawia się wszystkim przeglądom recytatorskim, a zatem - kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny. Tak jak w ubiegłych latach, gościny uczestnikom Konkursu udzielił Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie - Dwór Szeptyckich, którego główną salę już przed godziną 9:00 wypełniła młodzież, jej opiekunowie i słuchacze - miłośnicy poezji. Tradycyjnie też sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha i wykonywana przez Marka Grechutę. Przesłuchania konkursowe otworzył Pan Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, który przywitał i przedstawił kolejno członków trzyosobowego Jury konkursowego: Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego Jury, Annę Pelc oraz Jana Kantego Lusznię z Krosna, następnie Dorotę Pec - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz dra Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie. Rozpoczęły się przesłuchania konkursowe uczniów szkół podstawowych, prowadzone przez Dorotę Pec. Każdy z uczestników, po swej prezentacji jednego lub dwóch wierszy Poety, otrzymał dyplom uczestnictwa w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady Jury, a w trakcie przerwy - wszystkich biorących udział w imprezie Organizatorzy podjęli herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczną ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących uczniów szkół podstawowych, postanowiło przyznać w tej kategorii łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia.
Otrzymały je:


- I nagroda - Klaudia Szmyd ze Szkoły Podstawowej w Lubatówce,

- dwie II nagrody - Natalia Bęben oraz Martyna Janik ze Szkoły Podstawowej w Korczynie,

- trzy III nagrody - Julia Kobiałka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie, Karolina Wacławska ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju oraz Natalia Gajda ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Krośnie.

Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się:
Dawid Rajchel z MZS nr 4 Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie, Agata Kowalska oraz Karolina Miśkowiec - obie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym. Nagrodę specjalną - niedawno wydaną "Antologię. Krosno i okolice" - wręczył Aleksandrze Pietrzkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Korczynie fundator wyróżnienia - Pan Jan Kanty Lusznia.

Wszystkim nagrodzonym stosowne dyplomy laureatów oraz upominki książkowe wręczali Jurorzy: dr Mariusz Kalandyk, Anna Pelc i Jan Kanty Lusznia oraz Organizatorzy: Katarzyna Urbanek - zastępca Wójta, Dorota Pec, Wojciech Tomkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz.
Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Przysłuchiwał im się Gość szczególny Konkursu - Pan Stanisław Zych - brat Poety oraz Państwo Stanisława i Zdzisław Łopatkiewiczowie. W tej części Konkursu udział wzięło 21 uczniów sześciu krośnieńskich szkół średnich. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego Jury, bowiem na werdykt czekaliśmy dosyć długo. Poprzedziło go wystąpienie Przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach uczniowskich prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają występującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem Jury najwyżej ocenionych zostało dziewięciu uczestników Konkursu, a o wysokim poziomie ich prezentacji świadczy niecodzienny rozkład przyznanych miejsc i nagród. I tak:


- trzy I nagrody otrzymały: Patrycja Chrobak z II LO w Krośnie, Julia Paradysz oraz Aleksandra Szczyrba - obie z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

- dwie II nagrody otrzymali: Katarzyna Dubis z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Jakub Lidwin z Zespołu Szkół w Jedliczu,

- dwie III nagrody otrzymały: Julia Łękawska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Justyna Jakiel z LO w Rymanowie,

- dwoma wyróżnieniami nagrodzono: Aleksandrę Długosz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie oraz Oskara Drozda z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe wszystkim wyróżnionym i tym razem wręczali przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz członkowie Jury, ponadto Pan Stanisław Zych, brat Poety. Tradycyjnie też wręczone zostały prywatne nagrody specjalne: Pan Jan Kanty Lusznia nagrodził Julię Paradysz z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie ufundowanym przez siebie egzemplarzem "Antologii. Krosno i okolice", zaś dr Tadeusz Łopatkiewicz - prywatną nagrodą w postaci tomiku Jana Zycha "Wybór wierszy" (1975) wyróżnił Wiktorię Bogacz z II LO w Krośnie.
Upominki przygotowane przez Pijalnię Czekolady Mirosława Pelczara w Korczynie stały się również formą podziękowania Organizatorów dla członków Jury. Indywidualne dyplomy z podziękowaniami otrzymali też wszyscy nauczyciele-opiekunowie recytatorów.


V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha za nami. Jubileuszową edycję przygotowywaliśmy bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych, uskrzydleni szerokim odzewem ze strony młodych recytatorów. Niełatwo jest formułować na gorąco dotyczące Konkursu opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż impreza ta spełnia stawiane przed nią cele i pokładane nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się bowiem kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, gdyż w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy serce i nakład pracy jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk nie pierwszy już raz nazwał relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha", podnosząc wysoki poziom wielu prezentacji uczniowskich i dobre jej przygotowanie. Słowa te świetnie oddają intencje Organizatorów Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przygotowanie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Przeprowadzenie V Konkursu to także mały jubileusz imprezy, organizowanej cyklicznie od roku 2015. Zaproponowana wtedy formuła tych przesłuchań okazała się nad wyraz funkcjonalna i trwała, bowiem nie uległa żadnej modyfikacji do dziś. Zmieniały się składy Jury konkursowego, niezmienne pozostało jednak miejsce przeprowadzania Konkursu, wprost związane z biografią Jana Zycha, ponadto instytucjonalni organizatorzy imprezy. Niezwykle cieszy również wysoka frekwencja młodych recytatorów, biorących co roku udział w tym święcie poezji. W ciągu pięciu lat wystąpiło w korczyńskim dworze łącznie 316 osób!

 
Dziękujemy serdecznie Recytatorom! Dziękujemy Nauczycielom-Opiekunom!
Czytajcie wiersze Jana Zycha! Do spotkania za rok!

Autor tekstu: dr Tadeusz Łopatkiewicz

GALERIA fot. z arch. GOK

GALERIA  fot.: T. Łopatkiewicz

Podziel się: