AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwizyta-dzieci-z-czortkowa-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-10-2019Wizyta dzieci z Czortkowa

W dniach: 2 - 7 października 2019 r. w Korczynie przebywała grupa dzieci niepełnosprawnych wraz opiekunami z Czortkowa na Ukrainie (łącznie 12 osób). Pobyt zorganizowany został w ramach współpracy pomiędzy samorządami gminy Korczyna i miasta Czortków. Współpraca ta trwa nieprzerwanie od roku 2004.Jednym z założeń, na podstawie których zapraszane są dzieci z Czortkowa do Polski jest to, aby umożliwić przyjazd do naszego kraju osobom z grona Polaków mieszkających na Ukrainie, które nigdy dotąd nie odwiedziły Polski. Z ramienia gminy Korczyna organizacją pobytu grupy ukraińskiej w Polsce zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Pobyt sfinansowany został przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, Gminę Korczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Wsparcia udzielili także:

• Samodzielny Niepubliczny ZOZ „AMIKUS” w Korczynie,    

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

  Muzeum Zamkowe KAMIENIEC,   

• Kustosz Sanktuarium Św. J.S. Pelczara w Korczynie,    

• Uzdrowisko Iwonicz S.A.

W trakcie pobytu grupa miała okazję odwiedzić: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Zamkowe KAMIENIEC, zwiedzić najciekawsze zakątki gminy Korczyna, Fabrykę Czekolady w Korczynie, Wystawę samochodów filmowych i bajkowych w Korczynie, park trampolin i basen w Krośnie, grotę solną w Iwoniczu Zdroju, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krośnie, Dom Zdrowia w Dolinie Strugu oraz Zakład Aktywności Zawodowej „Trzeźwa Gmina” w Woli Rafałowskiej. Dodatkowo nasi goście wzięli udział w Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach, gdzie zostały im wręczone drobne upominki od sponsorów imprezy oraz zwiedzili naszą gminę i okolice dzięki zakwaterowaniu w pięknych okolicznościach przyrody w Gospodarstwie Agroturystycznym u Państwa Marciszów. Specjalną atrakcję gościom z Ukrainy zapewnili członkowie Jasielskiego Klubu motorowego i Ratownictwa Drogowego, którzy zorganizowali dla nich wycieczkę samochodami terenowymi po najciekawszych miejscach widokowych Korczyny i okolic.Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie gości z Ukrainy przyjął Lesław Majkut – Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Radny Jacek Kotula. Gościom z Ukrainy towarzyszyli ponadto: Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna oraz Marek Ćwiąkała – Dyrektor Biura PSST w Rzeszowie. Wójt Gminy Korczyna Jan Zych podczas spotkania podsumowującego wizytę gości z Czortkowa wyraził nadzieję na kontynuowanie wizyt osób niepełnosprawnych w Korczynie w przyszłości.

 

GALERIA

Podziel się: