AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwspomnien-czar-plener-malarski-2018-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

18-05-2020Wspomnień czar... - plener malarski 2018

Bardzo nam Was brakuje!

Brakuje nam kontaktu z artystami, malarzami, rzeźbiarzami a także z publicznością - dlatego dziś postanowiliśmy odświeżyć wspomnienia.

Przenieśmy się w czasie za pomocą naszego gokowskiego wehikułu i zobaczmy prace wykonanie przez różnych artystów podczas plenerów w 2018 roku.

Na obrazach prezentowanych w galerii zdjęć umiecznione zostały nasze najbliższe okolice. A tak wtedy pisaliśmy o plenerach i wernisażu: "W dniach: 17-22 września 2018 r. w Czarnorzekach odbył się Polsko - Słowacki Plener Malarski. W wyniku prac międzynarodowej grupy malarzy powstała kolekcja 40 obrazów ukazujących walory ziemi korczyńskiej oraz Pogórza Karpackiego. Prace zaprezentowane zostały podczas uroczystego wernisażu w galerii GOk w Korczynie w dniu 21 września br. z udziałem władz gminy Korczyna na czele z wójtem Janem Zychem oraz delegacją ze Stropkowa z burmistrzem Ondrejem Brendzą. Plener zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie wramach mikroprojektu "Karpackie plenery malarskie", realizowanego wspólnie z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji".

Zapraszamy do obejrzenia!

GALERIA

Podziel się: