AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwznawiamy-zajecia-muzyczne&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

26-05-2020Wznawiamy zajęcia muzyczne

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wznowione zostają zajęcia Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie.

Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zajęcia wokalne odbywać się będą indywidualnie w ustalonych dotychczas terminach, po wcześniejszym potwierdzeniu ich z instruktorem.

Podczas zajęć obowiązuje korzystanie z maseczek ochronnych lub przyłbic, w celu spełnienia wymagań określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Wojciech Tomkiewicz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Korczynie

Podziel się: