AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzlotu-4x4-nie-bedzie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

27-08-2015Zlotu 4x4 nie będzie

Witamy.
W roku bieżącym Zlot 4x4 Czarnorzeki - Korczyna nie odbędzie się.
Zapraszamy w przyszłym roku

Podziel się: